Pedagogika waldorfska

Pedagogika prezentowana w Wychowaniu do wolności odrzuca pragmatyczny, w istocie postherbartowski mo
42.00 zł 48.00 zł
Jest to opracowanie dotyczące wychowania młodzieży w oparciu o praktyczną realizację idei Rudolfa St
36.00 zł
Korczakowskie narracje pedagogiczne są próbą współczesnego odczytania spuścizny pedagogicznej Janusz
24.00 zł
autor: Kiersch Johannes "Publikacją tą rozpoczynamy cykl wydawniczy książek z obszaru
42.00 zł 44.80 zł
Książka szkicuje naukowo-teoretyczne i filozoficzne podstawy metody fenomenologicznej, z której kor
28.00 zł
Są to wykłady Rudolfa Steinera, stanowiące część środkową cyklu na temat tworzenia pomostów pomiędzy
25.00 zł
Poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą wielu aspektów wychowania i nauczania, ale przede wszyst
29.00 zł
Na treść niniejszej książki składają się rozważania w formie seminaryjnej, w których R.
29.00 zł
W tym cyklu sześciu wykładów Rudolf Steiner przedstawił zagadnienie społeczne w powiązaniu z zagadni
29.00 zł
Cykl wykładów Rudolfa Steinera przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, ale równie
29.00 zł
Szkoły waldorfskie znane są z tego, że już od 1919 roku nauczają od pierwszej klasy dwóch języków ob
35.00 zł 38.00 zł
"Datująca się na początek XX wieku szkoła waldorfska pod wieloma względami różni się od szkół
52.00 zł 60.00 zł